خوش آمدید

تاریخچه عکسبرداری شهر مقدس مشهد

موضوعات : نقشه برداری

تاریخچه عکسبرداری شهر مقدس مشهد

یکی از روشهای متداول تهیه نقشه های شهری بویژه در شهر های بزرگ که امکان نقشه برداری زمینی در آنها وجود ندارد ،تهیه نقشه از طریق عکسبرداری هوایی و به اصطلاح روش فتوگرامتری می‌باشد.

سابقه عکسبرداری درایران به سال 1334 باز می‌گردد که توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام می‌گرفته است. شهر مقدس مشهد نیز از سال 1335 دارای عکس هوائی در مقیاس 1:6000 و 1:40000 می‌باشد. بعد از آن سال مشهد مقدس در سالهای مختلف عکسبرداری شده است که برخی از این عکسها به نقشه تبدیل شده اند.


در سالهای اخیر و با پیشرفت تکنولوژی تصویر برداری رقومی که بصورت رنگی در 4 باند آبی، سبز، قرمز و مادورن قرمز انجام می‌گیرد، تحولی بزرگ در تهیه نقشه‌های شهری و اطلاعات مکانی ایجاد گردیده است. عکس‌های شهر مشهد تا سال 1382 آنالوگ و بصورت سیاه و سفید بوده است ولی از سال 1390 به بعد عکسبرداری هوائی بصورت رقومی و در چهار باند برداشت شده است.

سایر شهرهای استان مانند گلبهار، چناران، قوچان،کلات نادری ، سبزوار نیز براساس قرارداد فی مابین سازمان نقشه برداری کشور با سازمان جنگلها و مراتع ای با هدف تهیه نقشه کاداستر اراضی، همزمان با پرواز اخیر شهر مقدس مشهد و در مدت دو ماه از 20 فروردین تا 20 خرداد ماه عکسبرداری هوایی رقومی انجام شده است.

این پرواز از ارتفاع حدود 2800 متری سطح آبهای آزاد و با دوربین Ultracam XP که روی هواپیمایDornier نصب می‌باشد، انجام گردیده است.

با توجه به اینکه نقشه های حاصل از این عکسها بصورت سه بعدی تهیه می‌گردد، داشتن پوشش مشترک طولی و عرضی ضروری می‌باشد. پوشش عکسها در این پروژه بیش از 70% و پوشش عرضی حدود 40% می‌باشد. ابعاد هر پیکسل زمینی که نشان دهنده قدرت تفکیک مکانی می‌باشد ده سانتیمتر و در سه باند رنگی و یک باند مادون قرمز تصویربرداری شده است. مقادیر هر رنگ بصورت 8 بیتی (256 گام رنگی) برای هر پیکسل ذخیره می‌گردد.

هر تصویر دارای 86 میلیون پیکسل می‌باشد و هر عکس منطقه ای حدود 86 هکتار روی سطح را زمین پوشش می‌دهد.

کاربرد اصلی این تصاویر در تهیه نقشه سه بعدی شهری و نیز عکس نقشه می‌باشد که پس از اجرای عملیات میدانی برای اخذ نقاط کنترل زمینی با گیرنده های GPS حرفه ای و نیز انجام مثلث بندی هوایی برای ترسیم عوارض سه بعدی آماده می‌شود. شناسایی سه بعدی عوارض و ترسیم آن بوسیله دستگاه‌های مخصوص فتوگرامتری مرحله اصلی تهیه نقشه از عکس هوایی می‌باشد.

محصول نهایی تصاویر هوایی، نقشه برداری از شهر که بصورت رقومی و سه بعدی تهیه می‌گردد و نیز تصاویر زمین مرجع شده رقومی می‌باشد که بعنوان اطلاعات مکانی شهری قابل استفاده می‌باشد. علاوه بر بررسی تغییرات شهری وگسترش شهر، تهیه اطلاعات سه بعدی شهر، جانمایی عوارض شهری و معابر شهر و بطور کلی اطلاعات مکانی پایه برای سامانه اطلاعات مکانی GIS شهری از کاربردهای این تصاویر می‌باشد.            

سید محمد ایازی
معاون اداره کل نقشه برداری منطقه شمالشرق
فروردین 1396

  • نویسنده : admin
  • تاریخ : سه شنبه 14 آذر ماه 1396
  • 10182 بازدید
  • 0 نظر