خوش آمدید

سوابق اجرائی

فعاليتهای اجرايی


 • معاون اداره کل نقشه برداری منطقه شمالشرق (1396 تا کنون)

 • مدیر پروژه زمین مرجع نمودن نقشه های قدیمی سازمان نقشه برداری کشور (1397)

 • مدیر پروژه تهیه ارتوفتوموزائیک از تصاویر هوائی رقومی شهرهای استان خراسان رضوی (1396)

 • مدیر پروژه GIS/SDI سازمان مدیریت و برنام ریزی استان خراسان شمالی (1396)

 • اجرای طرح پژوهشی استخراج تغییرات سه بعدی ساختمانها با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا (1393)

 • ارائه طرح پژوهشی بهبود دقت مدل رقومی زمین – سازمان نقشه برداری کشور (1393)

 • اجرای پروژه های UAV با پهباد نقشه برداری و Hexacopter با هدف تهیه نقشه توپوگرافی و پلان (1393)

 • مدیر پروژه بهنگام سازی راههای استان هرمزگان با استفاده از تصاویر ماهواره ای (1392)

 • مدیر پروژه پایگاه داده مکانی شهر بندرعباس (1392)

 • مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعات مکانی GeoDatabase شرق کشور (1391)

 • همکاری در طراحی و پیاده سازی کاتالوگ داده ی شبکه دسترسی داده های مکانی NCCSDI سازمان نقشه برداری کشور(1390)

 • مدیر پروژه زیرساخت اطلاعات مکانی  SDI استان خراسان (1389)

 • مدیر پروژه تهیه نقشه 1:25000 مناطق شرق و شمال شرقی کشور از تصاویر ماهواره‌ای Spot (1388)

 • مدیر پروژه GIS سازمان پایانه های شهرداری مشهد (1387)

 • مدير پروژه زمین مرجع کردن ثصاوير ماهواره‌اي IRS-1D و LandSat ETM+ برای پوشش كامل استان (1387)

 • مسئول اجرای پروژه های فتوگرامتری تهیه نقشه هاي پوششي 1:25000 در مدیریت نقشه برداري خـراسان از سال 1376 تا 1386

 • مدیر پروژه نرم افزار اطلاعات مکانی مشهد (1386)

 • مدير پروژه تهيه فتو موزائيك از شهرهاي مشهد،طرقبه و شانديز ،طالخونچه اصفهان و... با استفاده از عكسهاي هوائي (1386)

 • تهيه Fly از مناطق مختلف استان با استفاده از مدل رقومي زمين و تصاوير ماهواره‌اي Quick Bird  (1385)

 • مدير پروژه افزايش دقت هندسي باند رنگي با تكنيكPan Sharpening  تصاوير Ikonus شهرهاي استانهاي خراسان(1385)

 • مدیر پروژه تهیه نقشه 1:100000 مناطق شرقی کشور از تصاویر ماهواره‌ای IRS (1385)

 • üمسئول اجرای پروژه هاي فتوگرامتري 1:2000 شهرهاي بجنورد ، مشهد ، رضويه ، نصرآباد ، رفسنجان ، گلپایگان ، جیرفت (1384)

 • مدير پروژه تهيه مدل رقومي زمين DEM استانهاي خراسان (1384)

 • همكاري در انجام پروژه هاي فتوگرامتري برد كوتاه در تخت فولاد اصفهان ، سید شمس الدين يزد و شهر تاريخي بيشاپور از طريق سازمان نقشه برداري خـراسان(1383)

 • رئیس اداره پردازش سازمان نقشه برداری خراسان از سال 1386 تا 1396

 • مسئول واحد آموزش و پژوهش سازمان نقشه برداری خراسان از سال 1384 تا کنون

 • مسئول قسمت فتوگرامتری و سنجش از دور سازمان نقشه برداری خراسان از سال 1377 تا 1386

 • کارشناس نقشه برداری در پروژه نقشه برداري توپوگرافي و ترازيابي اراضي سد چم شير در استان بوشهـر(1374)


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : يكشنبه 8 مهر ماه 1397
  • 7751 بازدید
  • 0 نظر