خوش آمدید
سایت اختصاصی سید محمد ایازی : آرشیو مطالب

آذر-ماه 1396

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعمليات
Farsi چند نکته در زمینه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات063520يكشنبه 19 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi جدول تبدیل واحدها055070شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi نقشه های 1:25000090950شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi پایگاه داده مکانی پایه کشور046120شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi تاریخچه عکسبرداری شهر مقدس مشهد045440سه شنبه 14 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi روشهای تعیین شمال(بدون وسیله)054450سه شنبه 14 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF ماه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید :