خوش آمدید
سایت اختصاصی سید محمد ایازی : آرشیو مطالب

آذر-ماه 1396

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعمليات
Farsi چند نکته در زمینه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات045070يكشنبه 19 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi جدول تبدیل واحدها043840شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi نقشه های 1:25000070890شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi پایگاه داده مکانی پایه کشور038990شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi تاریخچه عکسبرداری شهر مقدس مشهد039220سه شنبه 14 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi روشهای تعیین شمال(بدون وسیله)044900سه شنبه 14 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF ماه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید :