خوش آمدید
سایت اختصاصی سید محمد ایازی : آرشیو مطالب

آذر-ماه 1396

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعمليات
Farsi چند نکته در زمینه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات07700يكشنبه 19 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi جدول تبدیل واحدها07920شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi نقشه های 1:2500009760شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi پایگاه داده مکانی پایه کشور07780شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi تاریخچه عکسبرداری شهر مقدس مشهد08260سه شنبه 14 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi روشهای تعیین شمال(بدون وسیله)08850سه شنبه 14 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF ماه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید :