خوش آمدید
سایت اختصاصی سید محمد ایازی : آرشیو مطالب

آذر-ماه 1396

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعمليات
Farsi چند نکته در زمینه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات011210يكشنبه 19 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi جدول تبدیل واحدها011680شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi نقشه های 1:25000014770شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi پایگاه داده مکانی پایه کشور011290شنبه 18 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi تاریخچه عکسبرداری شهر مقدس مشهد011710سه شنبه 14 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF 
Farsi روشهای تعیین شمال(بدون وسیله)012670سه شنبه 14 آذر ماه 1396چاپ فایل PDF ماه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید :