خوش آمدید
سایت اختصاصی سید محمد ایازی : آرشیو مطالب

مهر-ماه 1397

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعمليات
Farsi فعالیت در NGOهای تخصصی010550يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi مقالات و انتشارات010730يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi سوابق آموزشی010140يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi سوابق پژوهشی010630يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi سوابق اجرائی010490يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF ماه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید :